Трите типа на телесна форма.

Вежбање


Зависно од телесната форма и вашата цел, лесно може да се утврди начинот на исхрана и вежбање.
Image by Granito diaz [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons