Веслања со шипка (barbell rows) е во главно вежба за грб. Бидејќи спаѓа во групата сложени вежби, таа влијае на повеќе мускули одеднаш. Мускули кои се вежбаат со веслањата:

Мускули кои се под напор со оваа вежба за грб

 

Веслања – како се изведува оваа вежба за грб:

  1. Шипката треба да ја подигнете со едно мртво кревање и да се исправите. Држете ја шипката со дланките свртени надолу (може и свртени нагоре). Растојанието на дланките треба да биде како рамењата.
  2. Потоа се наведнувате подвиткувајќи ги малку колената и горниот дел од телото надолу. Грбот треба да го држите исправен и наведнат речиси паралелно со подот.
  3. Држете ја главата исправена и гледајте напред.
  4. Издишувајте подигајќи ја шипката накај вас. Држете ги лактите на половина растојание до телото (не паралелно со шипката, не уз телото, туку измеѓу). Држете ја тежината само со подлактиците а кога кревате, кревајте со лактите нагоре а на крајот од движењето стегнете ги мускулите на грбот.
  5. Вдишувајте додека ја спуштате тежината.
  6. Повторете колку што е потребно.

Поголемо растојание измеѓу дланките става поголем напор врз мускулите поодалечени од средината, кон надворешноста на грбот. Помало растојание става поголем напор на мускулите накај внатрешноста на грбот.

Најмоќните вежби